# The end of the geek man-Nikola Tesla. ตอนจบของบุรุษผู้เปลี่ยนโลก นิโคล่า เทสล่า.

personalities-nikola-tesla ในช่วงชีวิตที่ผ่านมานั้น นิโคล่า เทสลา ใช้เงินจำนวนหนึ่งเพื่อทำการทดลองระบบของเขาที่โคโรลาโด เรียกว่าระบบส่งจ่ายไฟฟ้าแบบไร้สายในความคิดของเขานั้นในโลกอนาคตทุกๆคนสามารถเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าไร้สายได้ด้วยเพียงแค่นำอุปกรณ์ที่รับพลังงานมาต่อเข้ากับหลอดไฟก็สมารถทำให้เรารูปภาพ สามารถรับไฟฟ้าได้ในระยะไกลมากกว่า 1 ไมล์และในท้ายที่สุดนั้นเขาก็ลงทุนไปมากและก็ไม่มีใครเห็นประโยชน์จากงานนั้นซึ่งมันยังห่างไกลอย่างมากจากโลกในยุคนั้นจึงทำให้เขาล้มลิกและหมดเงินไปมาก   แต่เขาก็ยังทำงานวิจัยต่อไป เขายังได้ออกแบบระบบควบคุมเรือบังคับผ่านคลื่นความถี่วิทยุและประดิษฐ์หลอด รูปภาพ ไฟแบบก๊าซขึ้นอีก ในช่วงชีวิตของเขานั้นเขายังตีพิมพ์ผลงานวิจัยและชื่อของเขายังปรากฏในหน่วยวัดทางไฟฟ้า ที่เราใช้วัดความเข้มสนามแม่เหล็ก…” เทสล่า ”   นิโคล่า เป็นนักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ วิศวกรไฟฟ้า เขาคือบุรุษที่เปลี่ยนโลกของเราไปอย่างมากและให้แรงบันดาลใจต่อคนรุ่นหลัง   เพราะว่าเขานี่แหละวิชา Powersystem จึงอุบัติขึ้นมาบนโลก . ผมขอให้คะแนนของนิโคล่า เทสลา ดูจากผลงาน ประวัติของเขาครับ ไม่ได้แม่นยำเอามาวัดผลอะไรได้นะครับ แต่ถ้าถามว่าแล้วจะให้ทำไม เพื่อดูจุดแข็งของเขานั่นเอง เกณฑ์ที่เราดูนั้นมาจากประวัติ  6 ข้อ คะแนน 1-10 1-3   คือ แย่-ปานกลาง    4-6  คือ ปานกลาง-ดี      7-10 คือ ดี-ดีมาก

  1. ความสามารถ คือ ความสามารถในการทำงานที่สนใจให้เกิดผลสำเร็จ
  2. ผลงาน คือ จำนวนงานที่ทำให้เกิดผลสำเร็จและประโยชน์ต่อสังคม
  3. ความพยายาม คือ อุปสรรคที่เข้ามาในชีวิต
  4. ตำแหน่ง คือ หน้าที่สูงสุดในชีวิต
  5. พรสวรรค์ คือ ความสามารถที่เกิดขึ้นในวัยเด็ก
  6. ฐานะ  คือ สภาพทางการเงินตอนสุดท้ายของชีวิตรูปภาพ

ติดตาม เรื่องราวของคนที่เปลี่ยนโลกไป ได้อีกใน Openjess : Makes Power to beautiful. ในตอนต่อไปครับ.

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s