์News: มาอีกแ้ลวครัช MSP430F5529 USB LaunchPad

สวัสดีครัช 

รูปภาพ

มาอีกแล้วตระกูลนี้  MSP430F5529 USB LaunchPad ของพี่เบิ้ม Texas Instrumens

กับความเเรงของเขาสิมีอะไรบ้าง 

       MSP430F5529

 • 20 and 40 pin boosterpack header for easy breadboarding/prototyping
 • Integrated Full-speed USB 2.0 (HID/MSC/CDC) for creating PC-connected applications
 • Low power operation is great for battery-operated applications
  • 25MHz
  • 128KB Flash
  • 8kB RAM
  • 16ch 12-bit ADC
  • Comparator
  • 4 16-bit Timers
  • Up to 2 I2C, 4 SPI, 2 UART

เหมาะสำหรับกับการเชื่อมต่อ USB และใช้พลังงานต่ำในการทำงาน  น่าสนุกจริงๆ หากได้มีครอบครองสักตัว.
Openjess makes power to beautiful.

Advertisements